Borsy

Ha rendkívüli felmondással válok meg a munkahelyemtől,akkor jogosult vagyok a munkanélküli segélyre? Ha nem,akkor med...

Ha rendkívüli felmondással válok meg a munkahelyemtől,akkor jogosult vagyok a munkanélküli segélyre? Ha nem,akkor meddig nem?

arrow Borsy - több éve - Karrier és foglalkoztatás kategória -

Címkék: munkanélküli, segély

Tegyél fel új kérdést
vagy Lépj be

A szolgáltatás teljesen ingyenes.

alicevarga

0 pont Jó Rossz alicevarga - több éve

Feltétlenül olvassátok el a Mt. 97.§ (2) b) pontját is.
Rendkívüli felmondás esetén a munkaviszony azonnal megszűnik (a + 3 nap az adminisztrációra van).
Nincs felmondási idő!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IDEGEN

Veci

0 pont Jó Rossz Veci - több éve

Munkatörvénykönyve: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200022.tv
SZERINTEM jobb lenne közös megegyezéssel megszűntetni a munkaviszonyt. Ekkor azonnal megszűnik a jogviszony, rendkívüli felmondás esetén le kell dolgozni a felmondási időt. Dolgozói rendkívüli felmondást is meg kell indokolni és vita esetén bizonyítani kell.

Rendkívüli felmondás

96. § (1) A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél

a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ettől érvényesen eltérni nem lehet.

(2) A rendkívüli felmondás indoka tekintetében a 89. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. A munkáltatói rendkívüli felmondás közlése előtt lehetőséget kell adni a munkavállalónak a tervezett intézkedés indokainak megismerésére és a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.

(3) Kollektív szerződés, illetve munkaszerződés – az (1) bekezdés keretei között – meghatározhatja azokat az eseteket, amikor az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezménynek van helye.

(4) A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. Ha a rendkívüli felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, a tudomásszerzés időpontjának azt kell tekinteni, amikor a rendkívüli felmondás okáról a testületet – mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet – tájékoztatják.

(5)

(6) Rendkívüli felmondás esetén – e törvényben előírt kivételektől eltekintve – a rendes felmondás szabályai nem alkalmazhatók.

(7) A (6) bekezdéstől eltérően, ha a munkaviszonyt a munkavállaló szünteti meg rendkívüli felmondással, a munkáltató köteles annyi időre járó átlagkeresetet részére kifizetni, amennyi a munkáltató rendes felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is. A munkavállaló követelheti felmerült kárának megtérítését is.

Még nincs meg a jó válasz, de szükséged lenne rá?

Kérjük iratkozz fel az email értesítőre, mert így azonnal megtudod, ha valaki megválaszolja a kérdést. (Bármikor leiratkozhatsz.)

E-mail címed:

Csak szöveg engedélyezett. A szerkesztőben használhatod a Textile-t. Például a *szöveg* félkövér szót eredményez.

Hirdetés
Mi a Prosperal?

A Prosperal egy közösen szerkesztett kérdés-válasz oldal, ahol pénzügyi kérdésekről beszélgethetsz, különböző ingyenes eszközöket találsz hitellel, befektetésekkel kapcsolatban, illetve ingyenes és kötelezettségmentes személyes pénzügyi tanácsadást kérhetsz. Regisztrálj vagy lépj be.